Anvisningar  
Avgränsning:

Topelius liv och verk

Den här avdelningen av bildbanken innehåller illustrationer och fotografier som på olika sätt rör Topelius liv och verk. En stor del av fotografierna finns i Svenska litteratursällskapets arkiv. Bilderna ingår i olika samlingar och är försedda med arkivets signum SLSA och samlingens nummer. Den som önskar använda dessa fotografier i andra sammanhang ombeds ta kontakt med arkivet.

Övriga bilder finns som illustrationer på topelius.fi. De har en länk som leder till webbplatsen.