Anvisningar  
Avgränsning:

Topelius liv och verk

Den här avdelningen av bildbanken innehåller illustrationer och fotografier som på olika sätt rör Topelius liv och verk. En stor del av fotografierna finns i Historiska och litteraturhistoriska arkivet (HLA) vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Bilderna ingår i olika samlingar inom HLA och är försedda med arkivets signum SLSA och samlingens nummer. Den som önskar använda dessa fotografier i andra sammanhang ombeds ta kontakt med HLA.

Övriga bilder finns som illustrationer på topelius.fi. De har en länk som leder till webbplatsen.