Anvisningar  

 

En textkritisk utgåva

Zacharias Topelius produktion ges ut i en textkritisk och kommenterad digital utgåva av Svenska litteratursällskapet i Finland. Ett flertal delar publiceras också i tryckt form.

Författaren, redaktören, professorn och privatpersonen Zacharias Topelius (1818–1898) verk tillkom under sju decennier. Författarskapet är unikt i sin omfattning och mångsidighet. Topelius verk är ett monument i ord över Finlands 1800-talshistoria och utgivningen är därför en nationell uppgift av nordisk bärvidd.

Nu finns utgåvan också som en mobilversion, speciellt anpassad för läsning på mobiler och surfplattor. I den mobila utgåvan kan du läsa alla lästexter, och dessutom punktkommentarer och inledningar. Gå till topelius-m.sls.fi redan idag! 

Publicerade utgåvor:

Naturens Bok och Boken om Vårt Land (2017) läseböcker för folkskolan
Föreläsningar i geografi och historia (2017)
Zacharias Topelius korrespondens med förlag och översättare (2013, 2015) 
Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller (2013)
En resa i Finland (2013) historiskt-geografiskt bildverk
Noveller (2012) tolv noveller, ursprungligen publicerade som följetonger
Finland framställdt i teckningar (2011) historiskt-geografiskt bildverk
Ljungblommor (2010) tidiga dikter

Se utgivningsplanen.