Anvisningar  

En textkritisk utgåva

Zacharias Topelius produktion ges ut i en textkritisk och kommenterad digital utgåva av Svenska litteratursällskapet i Finland. Ett flertal delar publiceras också i tryckt form.

Författaren, redaktören, professorn och privatpersonen Zacharias Topelius (1818–1898) verk tillkom under sju decennier. Författarskapet är unikt i sin omfattning och mångsidighet. Topelius verk är ett monument i ord över Finlands 1800-talshistoria och utgivningen är därför en nationell uppgift av nordisk bärvidd.

Nu finns utgåvan också som en mobilversion, speciellt anpassad för läsning på mobiler och surfplattor. Den innehåller alla lästexter, punktkommentarer och inledningar.

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Publicerade utgåvor (se utgivningsplanen):

Fältskärns berättelser (2018) historisk roman. Hela utgåvan finns också som e-bok!
Zacharias Topelius korrespondens med föräldrarna (2018) Inledningen till utgåvan finns också som e-bok!
Dagböcker (2018) Topelius dagböcker 1832–1840, 1842. Hela utgåvan finns också som e-bok!
Naturens Bok och Boken om Vårt Land
(2017) läseböcker för folkskolan
Föreläsningar i geografi och historia (2017)
Zacharias Topelius korrespondens med förlag och översättare (2013, 2015) 
Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller (2013)
En resa i Finland (2013) historiskt-geografiskt bildverk
Noveller (2012) tolv noveller, ursprungligen publicerade som följetonger
Finland framställdt i teckningar (2011) historiskt-geografiskt bildverk
Ljungblommor (2010) tidiga dikter

I bildbanken hittar du illustrationerna till Finland framställdt i teckningar, En resa i Finland och Fältskärns berättelser.

  Ett nytt gratis digitalt läromedel belyser Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

  Läromedlet är skapat med tanke på gymnasiet och har tagits fram av Schildts & Söderströms (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

  Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi.

  Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

  Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.