Anvisningar  
Faksimil i urval
Historia och geografi
 

Historia och geografi

Läs mera om Topelius skrifter inom historia och geografi under rubriken Historia och geografi.

 

FINLAND FRAMSTÄLLDT I TECKNINGAR (Helsingfors 1845) faksimil

 

EN RESA I FINLAND (Helsingfors 1873) faksimil

MATKUSTUS SUOMESSA (Helsinki 1873) faksimil

 

FINLAND I 19de SEKLET – Framstäldt i ord och bild af finska skriftställare och konstnärer (Utgifvare: Leo Mechelin, Helsingfors 1893, 1 uppl., s. 1–81) faksimil

SUOMI 19llä VUOSISADALLA – Suomalaisten kirjailijain ja taiteilijain esittämä sanoin ja kuvin (Ulosantaja: Leo Mechelin, Helsinki 1893, 1 uppl., s. 1–85) faksimil

Verken Finland i 19de seklet och Suomi 19llä vuosisadalla innehåller artiklar av olika författare och består av nästan 400 sidor samt kartor och bilder. Som faksimil återges här Zacharias Topelius inledande avsnitt »Landet» och »Folket».
Obs. Eftersom verket innehåller ickepaginerade bildsidor är programmets sidnumrering något missvisande i förhållande till originalets paginering.