Anvisningar  
Faksimil i urval
Historia och geografi
 

Historia och geografi

Läs mera om Topelius skrifter inom historia och geografi under rubriken Historia och geografi.

 

FINLAND FRAMSTÄLLDT I TECKNINGAR (Helsingfors 1845) faksimil

 

EN RESA I FINLAND (Helsingfors 1873) faksimil

MATKUSTUS SUOMESSA (Helsinki 1873) faksimil

 

FINLAND I 19de SEKLET – Framstäldt i ord och bild af finska skriftställare och konstnärer (Utgifvare: Leo Mechelin, Helsingfors 1893, 1 uppl., s. 1–81) faksimil

SUOMI 19llä VUOSISADALLA – Suomalaisten kirjailijain ja taiteilijain esittämä sanoin ja kuvin (Ulosantaja: Leo Mechelin, Helsinki 1893, 1 uppl., s. 1–85) faksimil

Verken Finland i 19de seklet och Suomi 19llä vuosisadalla innehåller artiklar av olika författare och består av nästan 400 sidor samt kartor och bilder. Som faksimil återges här Zacharias Topelius inledande avsnitt »Landet» och »Folket».
Obs. Eftersom verket innehåller ickepaginerade bildsidor är programmets sidnumrering något missvisande i förhållande till originalets paginering.

 

 

  Ett nytt gratis digitalt läromedel belyser Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

  Läromedlet är skapat med tanke på gymnasiet och har tagits fram av Schildts & Söderströms (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

  Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi.

  Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

  Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.