Anvisningar  
Om utgåvan
 

Historiallis-kriittinen editio

Zacharias Topelius Skrifter on historiallis-kriittinen editio. Teksti tarkistetaan käsikirjoitusten ja Topeliuksen itsensä hyväksymien painosten analysoinnin avulla. Tekstikriittisessä osiossa luetellaan Topeliuksen käsikirjoituksiinsa ja myöhempiin painoksiin tekemät muutokset. Johdannot valottavat teosten taustaa ja merkitystä, kun taas kommentaariosioissa selitetään teoksissa esiintyviä sanoja ja asiayhteyksiä. Lisäksi teoksiin liitetään monikäyttöiset hakemistot.


Albert Edelfeltin luonnos Topeliuksen muotokuvaan vuodelta 1889. Myöhemmin luonnos painettiin postikortteihin.

Digitaalinen editio – ZTe

Digitaalisesta editiosta tulee painettua teosta kattavampi: se sisältää mm. luettelon varianteista sekä suuren määrän käsikirjoitusten ja ensipainosten faksimilekuvia. Topeliuksen luennot ja osa hänen kirjeenvaihtonsa julkaistaan pelkästään osina digitaalista editiota. Myös osa runoista, jatkokertomuksista, näytelmäkirjallisuudesta ja lastenkirjallisuudesta sekä muistiinpanot julkaistaan ainoastaan digitaalisesti.

Painettu editio

Zacharias Topelius Skrifter julkaistaan kokonaisuudessaan digitaalisesti, mutta suuri osa ilmestyy myös perinteisinä kirjoina. Topeliuksen tunnetuimmat teokset julkaistaan niin ikään kirjoina: runokokoelmat, novellit, Fältskärns berättelser, Läsning för barn, Naturens bok och Boken om Vårt Land, Finland framställdt i teckningar, En resa i Finland, Planeternas skyddslingar ja Hertiginnan af Finland. Edition digitaaliset ja painetut osat julkaistaan mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti.

Tekstin koodaus

Topeliuksen painetut teokset skannataan ja käsikirjoituksista laaditaan transkriptioita. Nämä sähköiset tekstit tarkistetaan ja koodataan kansainvälisen TEI-standardin (Text Encoding Initiative) mukaisesti.

Digitaalisen edition etuihin kuuluvat hakuominaisuudet ja mahdollisuus esim. näyttää teksti ja kommentit rinnakkain. Koodaus mahdollistaa erilaiset näkymävaihtoehdot ja tarkennetut haut. TEI XML -koodauksessa tekstin eri elementeille, kuten proosateosten otsikoille, leipätekstille ja alaviitteille sekä runojen säkeille, on omat koodinsa. Koodauksen ansiosta digitaalisessa editiossa voidaan näyttää yliviivaukset, lisäykset ja muut käsikirjoituksiin tehdyt muutokset. Myös henkilöiden ja paikkojen nimet koodataan, jotta niihin voitaisiin kohdistaa hakuja.

Hankkeessa ei koodata pelkästään Topeliuksen omaa tekstiä, vaan myös toimittajien johdannot ja kommentit, jotka siten voidaan näyttää oikeassa asiayhteydessään. Lisäksi koodauksen kautta voidaan saada lisätietoa esim. saman teoksen eri laitosten variaatiosta.

 

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.