Anvisningar  
Om utgåvan
Om utgåvan
 

Om utgåvan

 

I utgåvan Zacharias Topelius Skrifter (ZTS) publiceras Topelius verk och övriga skriftliga kvarlåtenskap så heltäckande som möjligt. Förutom de välkända historiska romanerna, dikterna, psalmerna, sagorna och skolböckerna ingår också stora delar av hans publicistik, brev, dagböcker och föreläsningar. Verken utges digitalt och är fritt tillgängliga på nätet. Ett omfattande urval utkommer också i tryck. Utgivningen fram till 31.12.2022 presenteras nedan.

2010     I Ljungblommor

2011     XII Finland framställdt i teckningar

2012     IV Noveller

2013     V Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller

2013     XIII En resa i Finland

2013, 2015    
              XX:1 Brev. Zacharias Topelius korrespondens med förlag och översättare

2017     XV Föreläsningar i geografi och historia 1854–1865

2017     XVII Naturens Bok och Boken om Vårt Land

2018     XX:2 Brev. Zacharias Topelius korrespondens med föräldrarna

2018     XXI Dagböcker

2018     VII Fältskärns berättelser

2019     XIV Finland i 19de seklet

2019     II Nya Blad och Ljung

2019     III Övrig lyrik

2020     XV Föreläsningar i geografi och historia 1865–1875

2020     XVI Academica

2020     VI Noveller och kortprosa

2020     VIII Vinterqvällar

2020     IX Planeternas skyddslingar

2021     X Läsning för barn

2021     X Övrig barnlitteratur

2021     XVIII Publicistik

2022     XI Dramatiska verk

2022     XIX Religiösa skrifter och psalmer

 

 

 

 

 

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.