Anvisningar  
Om utgåvan
Om utgåvan
 

Om utgåvan

 

I utgåvan Zacharias Topelius Skrifter (ZTS) publiceras Topelius verk och övriga skriftliga kvarlåtenskap så heltäckande som möjligt. Förutom de välkända historiska romanerna, dikterna, psalmerna, sagorna och skolböckerna ingår också stora delar av hans publicistik, brev, dagböcker och föreläsningar. Verken utges digitalt och är fritt tillgängliga på nätet. Ett omfattande urval utkommer också i tryck. Utgivningen fram till 31.12.2022 presenteras nedan.

2010     I Ljungblommor

2011     XII Finland framställdt i teckningar

2012     IV Noveller

2013     V Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller

2013     XIII En resa i Finland

2013, 2015    
              XX Brev. Zacharias Topelius korrespondens med förläggare och översättare

2017     XV Föreläsningar i geografi och historia 1854–1865

2017     XVII Naturens Bok och Boken om Vårt Land

2018     XX:2 Brev. Zacharias Topelius korrespondens med föräldrarna

2018     XXI:1–3 Dagböcker 1832–1840, 1842

2018     VII:1–4 Fältskärns berättelser

2019     XIV Finland i 19de seklet

2019     II Nya Blad och Ljung

2019     III Övrig lyrik

2020     XV Föreläsningar i geografi och historia 1865–1875

2020     XVI Academica

2020     VI Noveller och kortprosa 1842–1879

2020     VIII Vinterqvällar

2020     IX:1–2 Planeternas skyddslingar

2021     X:1–2 Läsning för barn

2021     X:3 Övriga sagor

2021     XVIII Publicistiken

2022     XI Dramatiska verk

2022     XIX Religiösa skrifter och psalmer