Anvisningar  
Om Topelius
Skrifter
 

Bibliografi över Topelius diktsamlingar

Ljungblommor, Helsingfors: A.C. Öhmans 1845

Ljungblommor. Andra samlingen, Helsingfors: författarens förlag 1850

Ljungblommor. Tredje samlingen, Helsingfors: författarens förlag 1854

Ljungblommor, Helsingfors: Edlunds 1880 [2 finska, av förf. rättade uppl., rev. uppl. av Ljungblommor I–III]

Sånger I. Ljungblommor, Helsingfors: Edlunds 1898 [3 finska uppl., rev. uppl. av Ljungblommor I–III]

Sånger I. Ljungblommor, Stockholm: Bonniers 1860 [Rev. uppl. av Ljungblommor I–III]

  • 2–3 uppl., Stockholm: Bonniers 1862
  • 4 uppl., Stockholm: Bonniers 1866 och 1867
  • 5 uppl., Stockholm: Bonniers 1872
  • 6 uppl., Stockholm: Bonniers 1877
  • 7 uppl., Stockholm: Bonniers 1888

 

Sånger II. Nya blad, Helsingfors: Edlunds 1870

  • Stockholm: Bonniers 1870
  • 2 uppl., Stockholm: Bonniers 1876
  • 2 uppl., av förf. rättade uppl., Helsingfors: Edlunds 1880

 

Ljungblommor och Nya Blad. Urval för skolorna, Helsingfors: Edlunds 1883

Sånger III. Ljung, Helsingfors: Edlunds 1889

  • Stockholm: Bonniers 1889

 

 

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.