Anvisningar  
Om Topelius
 

Brev och dagböcker


Topelius gjorde dagboksanteckningar i almanackor redan som tioåring. Dagböckerna blev efterhand allt mer utförliga. (Nationalbiblioteket, foto Janne Rentola)

Bland Topelius litterära kvarlåtenskap finns en mängd material av privatpersonen Topelius. Han skrev dagbok i sin ungdom och var en flitig brevskrivare hela sitt liv. Han förde också en mängd olika krönikor och förteckningar som berör privatlivet och familjen, t.ex. Pantheon Amicorum, som är en förteckning över den unge Topelius vänner. Senare skrev han en dagskrönika med korta dagboksanteckningar (1858–1882), listor över julklappar till familjen, barnbarnens krönika m.m.

Brev

Omkring 4 800 brev av Topelius finns bevarade och drygt 6 500 brev till honom. Det första bevarade brevet skrev Topelius vid sex års ålder till kusinen och informatorn Frans Toppelius, det sista kända brevet skrev han till förläggaren Werner Söderström en månad före sin död.

En stor del av breven utgörs av familjekorrespondens: i första hand med modern Catharina Sofia, fästmön/hustrun Emilie, döttrarna och senare barnbarnen. En livlig brevväxling med andra släktingar är också bevarad. Korrespondensen med förläggare, översättare och redaktörer utgör en annan stor kategori. Topelius korresponderade dessutom med de flesta betydande kulturpersonligheter i Finland under 1800-talet och med ett stort antal författare, musiker, skådespelare m.fl. i Skandinavien. I Topelius brevsamling ingår ytterligare hundratals brev från barn i Finland och Sverige.

De flesta brev uppbevaras i Topeliussamlingen i Nationalbiblioteket, Helsingfors, liksom en del avskrifter. Här finns också de brevdiarier där Topelius antecknade mottagna och avsända brev 1833-1898. Hundratals brev finns också i Svenska Litteratursällskapets arkiv, Finska litteratursällskapets arkiv (SKS), Riksarkivet, samtliga i Helsingfors, och i Kungl. biblioteket, Stockholm. Ett mindre antal brev arkiveras i andra nordiska universitetsbibliotek och i privata samlingar.

Största delen av brevväxlingen med Emilie Lindqvist har publicerats i Fästmansbrev i urval (1848). Två volymer Konstnärsbrev utgavs 1956 och 1960, liksom fästmansbreven av dottersonen Paul Nyberg. Här ingår bl.a. Topelius korrespondenser med Johan Ludvig och Fredrika Runeberg, Fredrik Pacius, Carl Anton Wetterbergh, Fredrika Bremer och Bernhard von Beskow. Korrespondensen med den danske författaren och historikern Frederik Barfod är publicerad i Förhandlingar och Uppsatser 1908. I brevutgåvan Carl Snoilsky och hans vänner II (1918) återges 16 brev från Topelius till författarkollegan.

Dagböcker

Redan i tioårsåldern förde Topelius sporadiskt dagboksliknande anteckningar i almanackor. Men mellan åldern 14 och 22, mellan den 1 oktober 1832 och 31 december 1840, skrev han en utförlig och personlig dagbok. Han skrev dagligen, både om vad han gjorde och vem han träffade, vad han tänkte och tyckte. Det är tydligt att det är en blivande författare och krönikör som skriver, språket är rikt, pennan flyter. Topelius skrev dagböckerna för sig själv, men enligt tidens sed lät han ibland nära vänner läsa stycken ur dem. Mot slutet av 1830-talet börjar dagboken innehålla allt fler allmänna politiska och aktuella betraktelser. Dagböckerna är en unik källa till 1830-talets kulturhistoria.

Dagböckerna omfattar sammanlagt över 1 300 tättskrivna sidor i 25 mindre och större häften, som bevaras i Helsingfors universitetsbibliotek. Mellan 1918 och 1924 gavs dagböckerna ut i tryck av dottersonen Paul Nyberg.

Topelius uppfann en egen chifferskrift och piktografiska tecken som han använde i dagboken då han skrev om känsliga ämnen, oftast om flickor. Chiffret har dechiffrerats av Valfrid Vasenius och i den tryckta versionen är chifferskriften utskriven med vanliga bokstäver.

Topelius skrev på äldre dagar något som han kallade Självbiografiska anteckningar, som publicerades 1922. Han började diktera sina minnen om släktens historia för sina döttrar under familjens vistelse i Cannes vintern 1876. Denna diktamen fortsatte sporadiskt under hela 1880-talet och avslutades 1895. Utgåvan är kommenterad av Paul Nyberg.

 

Lästips

Konstnärsbrev. Urval ur den Topeliuska samlingen, utg. Paul Nyberg, Skrifter utgivna Svenska litteratursällskapet i Finland 360, Helsingfors 1956.
Konstnärsbrev, del II, utg. Paul Nyberg, Skrifter utgivna Svenska litteratursällskapet i Finland 381, Helsingfors: 1960.
Zacharias Topelius, Självbiografiska anteckningar, utg. Paul Nyberg, Helsingfors: Schildts 1922.
Zacharias Topelius, Fästmansbrev i urval, utg. Paul Nyberg, Helsingfors: Söderströms 1948.
la Cour, L.F., »Zacharias Topelius og Fredrik Barfod. En brevveksling», Förhandlingar och uppsatser 21. 1907, Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet i Finland 81, Helsingfors 1908.

 

 

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.