Anvisningar  
Om Topelius
Biografi
 

Biografi

Zacharias Topelius (1818–1898) växte upp i Österbotten, på Kuddnäs utanför Nykarleby. Hans familj tillhörde småstadens välbärgade umgängeskretsar och där mötte han också sin blivande hustru. Som student (1833) och magister deltog han aktivt i det akademiska livet i Helsingfors. Från 1840-talet till sin död hörde han till landets främsta skriftställare och opinionsbildare, som tidningsredaktör, författare och historieprofessor. Sina sista år levde Topelius som hyllad »sagofarbror» på Björkudden i Sibbo, öster om Helsingfors.

 


Zacharias Topelius läsande tidningen i Björkuddens bibliotek. (SLS)

 

 

  Ett nytt gratis digitalt läromedel belyser Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

  Läromedlet är skapat med tanke på gymnasiet och har tagits fram av Schildts & Söderströms (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

  Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi.

  Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

  Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.