Anvisningar  
Faksimil i urval
 

Historia ja maantiede

Topeliuksen historia- ja maantiedeaiheisista teoksista kerrotaan enemmän kohdassa Historia ja maantiede.

MATKUSTUS SUOMESSA (Helsinki 1873) faksimile

SUOMI 19llä VUOSISADALLA – Suomalaisten kirjailijain ja taiteilijain esittämä sanoin ja kuvin (Ulosantaja: Leo Mechelin, Helsinki 1893, 1. painos, s. 1–85) faksimile

Teos Suomi 19llä vuosisadalla koostuu eri kirjoittajien artikkeleista ja sisältää lähes 400 sivua. Seuraavassa esitellään faksimilena kirjan kaksi ensimmäistä osaa »Maa» ja »Kansa».

Huom. Sivunumerot eivät vastaa painettujen kirjojen sivunumeroita, mikä johtuu mm. joukossa olevista numeroimattomista kuvasivuista.

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.