Palikais
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Wright, Palikais, 1847

Litografi
Finland framställdt i teckningar
SLS