Palikais
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Palikais, 1847

Litografi
Finland framställdt i teckningar
SLS