[Vinjett till avdelningen »Landskapen» i kap. I Landet av Gunnar Berndtson]
Förstora bildenFörstora bilden
Gunnar Berndtson, [Vinjett till avdelningen »Landskapen» i kap. I Landet av Gunnar Berndtson]


Finland i 19de seklet