Gösta Bertelsköld
Förstora bildenFörstora bilden
Carl Larsson, Gösta Bertelsköld, 1884


Fältskärns berättelser


Illustration till Tredje cykeln, sjunde berättelsen