Konungens ring. Svärdet och Plogen. Eld och Vatten.
Förstora bildenFörstora bilden
Carl Larsson, Konungens ring. Svärdet och Plogen. Eld och Vatten., 1883


Fältskärns berättelser


Illustration till Första cykeln, tredje berättelsen