Slussen vid Juustila
Förstora bildenFörstora bilden
Bernhard Reinhold, Slussen vid Juustila

Stålstick
En Resa i Finland
SLS