Åbo slott och Auras mynning
Förstora bildenFörstora bilden
Bernhard Reinhold, Åbo slott och Auras mynning

Stålstick
En Resa i Finland
SLS