Runeberg och Topelius
Runeberg och Topelius, 1863
Johan Ludvig Runeberg och Zacharias Topelius fotograferade tillsammans. (SLS, SLSA 1160_445)