Vid Tervakoski
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Wright, Vid Tervakoski, 1847

Blyerts, 17 × 26,5 /12,5 × 20 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:50).