Pälkäne kyrka
Förstora bildenFörstora bilden
Adolf Lindeström, Pälkäne kyrka

Blyerts, 16,5 × 24 / 12,5 × 20 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:39).