Thorlax. Nykorko Socken. Wehmo härad
Förstora bildenFörstora bilden
Johan Knutson, Thorlax. Nykorko Socken. Wehmo härad

Blyerts, 22 × 27,5 / 12,5 × 20 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:30).