Kotkaniemi gård
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Wright, Kotkaniemi gård, 1846

Blyerts, 13 × 20,5 / 12,5 × 20 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:19).

Enligt Magnus von Wrights dagbok utförde han teckningen 3–5/8 1846 »efter den i fjol på stället gjorde teckningen».