Bomarsund jemte Skarpans befästade kaserner
Förstora bildenFörstora bilden
Johan Knutson, Bomarsund jemte Skarpans befästade kaserner

Litografi
Finland framställdt i teckningar
SLS