Tavastehus
Förstora bildenFörstora bilden
Adolf Lindeström, Tavastehus

Blyerts, 19 × 25 / 14,5 × 20,5 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:11).