Gamla Karleby
Förstora bildenFörstora bilden
Johan Knutson, Gamla Karleby

Blyerts, 16 × 23,5 / 13 × 20,5 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:6).