Thurholm den 27 Juni 1847
Förstora bildenFörstora bilden
Thurholm den 27 Juni 1847

Blyerts, 17 × 26,5 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:3).