Utsigt från Sinebryckoffs trädgård
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Wright, Utsigt från Sinebryckoffs trädgård, 1846

Blyerts, 13 × 20,5 / 12,5 × 20 cm
Tikkanenska samlingen
Museiverket (Inv.nr 19430225:1).

Enligt Magnus von Wrights dagbok är teckningen utförd 3–5/8 1846.