Revolaks
Förstora bildenFörstora bilden
Lennart Forstén, Revolaks

Blyerts, 14 × 20,5 / 12,5 × 20,5 cm
Konstmuseet Ateneum (A II 838:4).