Palikais
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Wright, Palikais

Blyerts, bildfältet 12,5 × 20 cm
Konstmuseet Ateneum (A II 838:15).

Enligt Magnus von Wrights dagboksanteckning utförd i september 1847 i Helsingfors efter på stället 19/8 1846 gjorda skisser.