Turholm
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Wright, Turholm

Blyerts, 14 × 21 / 12,5 × 20 cm
Konstmuseet Ateneum (A II 838:12).

Enligt Magnus von Wrights dagbok utförd 3–5/8 1846 »efter den om Söndag tagna teckningen».