Utsigt ifrån Kauniais
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Wright, Utsigt ifrån Kauniais

Blyerts, 13 × 20,5 cm
Konstmuseet Ateneum (A II 838:17).