Kankas
Förstora bildenFörstora bilden
Johan Knutson, Kankas

Blyerts, 22 × 28 / 12,5 × 20 cm
Konstmuseet Ateneum (A I 636:36).