Personregistrets inledning

Personregistret för Zacharias Topelius Skrifter är uppdelat i tre avdelningar: för historiska, mytologiska och fiktiva personer. Registret över historiska personer kan även innehålla personer vilkas historicitet är svår att avgöra.

Namnformerna är normaliserade enligt historisk och personhistorisk praxis i Finland, i första hand används de former som finns i t.ex. Svenskt biografiskt lexikon, Nationalencyklopedin, Riddarhusens ättartavlor och samtida matriklar. Namn på personer från tiden före 1700-talet samt på kungligheter har i regel förenhetligats (Claes skrivs Klas, Gustaf - Gustav etc.).

Personerna är i första hand alfabetiserade enligt sitt första efternamn ifall de har haft flera. För att underlätta sökningen har undantag gjorts för personer som är mer kända under senare efternamn, eller enbart förekommer med dem i ZTS. Namnen är utskrivna med tillnamn och samtliga förnamn, om möjligt. Efter namnet följer levnadsåren inom parentes. Förutom allmänna förkortningar av titlar används g. m. - gift med. Klicka på namnet för att få fram en kort personnotis med relevans för hela ZTS. Specifika, verkrelaterade uppgifter om personerna finns i kommentarerna till de enskilda verken.