Bildbanken – Finland framställdt i teckningar

 

Avdelningen Finland framställdt i teckningar i bildbanken är resultatet av ett samarbete mellan utgåvan Zacharias Topelius Skrifter vid Svenska litteratursällskapet i Finland, Museiverkets bildarkiv samt Statens konstmuseums enheter Centralarkivet för bildkonst och Konstmuseet Ateneum. Samarbetet har också resulterat i boken Finska vyer – 1840-talets storfurstendöme i bilder, utgiven på SLS:s förlag av Petja Hovinheimo.

I bildverket Finland framställdt i teckningar (1845–1852) presenteras en uppsättning landskapsvyer som har fått en grundmurad ställning i Finlands konsthistoria. Teckningarna, som litograferades i Tyskland, utfördes av 1840-talets främsta finska konstnärer, bl.a. Johan Knutson, Per Adolf Kruskopf och Magnus von Wright.

Bildbanken kompletterar den digitala utgåvan av Zacharias Topelius Skrifter. I den visas de 120 litografierna i Finland framställdt i teckningar tillsammans med de förlagor som finns i Konstmuseet Ateneums samlingar. Dessutom presenteras 60 teckningar i den s.k. Tikkanenska samlingen i Museiverkets bildarkiv. De här bilderna, som med stor sannolikhet är utförda för Finland framställdt i teckningar, ingår dock inte i verket.

Läs mera om bilderna i Finland framställdt i teckningar i den digitala utgåvan.

Gå till Statens konstmuseums digitala samlingar här.

Gå till Museiverkets digitala samlingar här.

 

Öppna bilden genom att klicka på miniatyren. Öppna en större bild här genom att klicka på länken Förstora bilden. Litografierna har en länk till bilden i den digitala utgåvan. Om litografin har en bevarad förlaga finns det en länk också till den. Måttangivelserna är avrundade till närmaste halva centimeter. Bildernas mått: bladet / bildfältet.

Bildbanken har producerats tillsammans med Flo Apps Ab och grafikern Maari Fabritius (Kide Concepts).