Anvisningar  
Avgränsning:

Videobank

Här samlar vi länkar till videoinspelningar av intervjuer, diktuppläsningar, seminarier och andra evenemang som gjorts i anslutning till utgivningsprojektet.

Simon Häger tolkar Topelius: Vintergatan. Dikten om Zulamith och Salami är Topelius mest kända och översatta. Här förmedlas tanken om att två älskande är förutbestämda för varandra.


Simon Häger tolkar Topelius: Julvisa (»Gif mig ej glans, ej guld, ej prakt»)


I afton Zacharias Topelius - En soaré om, av och med Zacharias Topelius på Svenska Teatern

Medverkande: Riko Eklund, Simon Häger, Birthe Wingren, Charlotta Kerbs, Henrik Wikström, sångare ur Muntra Musikanter. Föredrag av Anna Bohlin och Mikko-Olavi Seppälä. Från den 29 november 2018.


»De äro molnbildningar i tidens luft och laddas med dess elektricitet.» Om Topelius dikter

Wivan Nygård-Fagerudd samtalar med Carola Herberts på Bok & Bibliotek i Göteborg den 26 september 2019.


Fältskärns berättelser - historisk roman och populärhistoria över gränser och tider

Seminarium på Svenska litteratursällskapet den 30 november 2018. Medverkande: Pia Forssell, Lars Ericson Wolke, Christer Kuvaja, Hannu R. Riikonen, Sebastian Köhler, Joakim Groth m. fl.


Från vindskammaren till webben – Z. Topelius »Fältskärns berättelser»

Anna Movall och Sebastian Köhler i samtal med Wivan Nygård-Fagerudd på Bok & Bibliotek i Göteborg den 27 september 2018.


»Inte en dag utan en rad.» Topelius som författare och privatperson

Zacharias Topelius 200 år: Jubileumsseminarium på Juthbacka i Nykarleby den 10 augusti 2018. Lansering av Topelius dagböcker och hans korrespondens med föräldrarna. Medverkande bl.a.: Pia Asp, Eliel Kilpelä, Håkan Andersson.


Vem var Topelius? – Topelius på en minut

Zacharias Topelius 200 år.


Kvinnorna i familjen Topelius

Lär känna kvinnorna i familjen Topelius på 1 minut!


Inte en dag utan en rad. Zacharias Topelius 200 år

Henrik Meinander, Barbro Ståhle Sjönell och Pia Forssell i samtal med Wivan Nygård-Fagerudd på Bok & Bibliotek i Göteborg den 27 september 2018.


Zacharias Topelius 200 år: Journalisten Topelius

Henrika Zilliacus-Tikkanen: Redaktör Topelius. Från Ephemerer till Leopoldinerbrev. Jeanette Björkqvist: Att skriva socialreportage i dag. Föredrag på Svenska litteratursällskapet den 10 september 2018.


Zacharias Topelius 200 år: Populär författare och universitetsman

Pia Forssell: Vår första bästsäljare – Topelius populära författarskap. Rainer Knapas: ”Vår enda arfvelott”. Topelius och universitetet. Föredrag på Svenska litteratursällskapet den 12 februari 2018.


Zacharias Topelius 200 år: Förhållandet till religionen, nationalismen och hans syn på barn

Derek Fewster: Topelius och det utlovade landet. Päivi Lappalainen: Synen på barnen – Topelius och barnlitteraturen. Föredrag på Svenska litteratursällskapet den 9 april 2018.


Seminarium: Historiebruk och Topelius i det kollektiva minnet

Svenska litteratursällskapets jubileumsseminarium om Zacharias Topelius på Helsingfors universitet 12 januari 2018.


Öppnen fönstret och låten verldens luft strömma in! – Topelius barnlitteratur

Wivan Nygård-Fagerudd samtalar med Pia Forssell, Hanna Kurtén och Carola Herberts på Bok & Bibliotek i Göteborg den 30 september 2017.


Topelius formar Finland

Jens Grandell intervjuas av Wivan Nygård-Fagerudd på Bok & Bibliotek i Göteborg den 29 september 2017.


Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.