Anvisningar  
Avgränsning:

Finland i 19de seklet

I den här avdelningen av bildbanken visas de 139 illustrationer och vinjetter som ingår i Topelius avsnitt i den första svenskspråkiga upplagan av Finland i 19de seklet (1893).

Motiven består dels av illustrationer gjorda enkom för verket, dels av reproduktioner av tavlor samt fotografier. 22 konstnärer är namngivna, och dessutom finns det 18 motiv utan namngiven konstnär. Albert Edelfelt, Axel Gallén, Gunnar Berndtson och Eero Järnefelt dominerar urvalet. Illustrationerna producerades med hjälp av alla de reproduktionsalternativ som fanns att tillgå: xylografier, autotypier, fototypier och heliogravyrer. Utgångspunkten för valet av illustrationer och konstverk var snarare motiven, deras historiska innehåll och återgivning av verkliga förhållanden, än rent konstnärliga eller stil- och symbolaspekter. De två nya starka rörelserna inom bildkonsten, naturalismen och karelianismen, avtecknar sig tydligt i illustrationerna.

Finland i 19de seklet omfattar sammanlagt 350 motiv av ett fyrtiotal konstnärer. De drygt 200 bilder som ingår i andra delar än Topelius kapitel finns i utgåvans faksimil av originalupplagan.

Bilderna är fritt tillgängliga enligt licensen CC BY 4.0.

Sortera enligt: artist

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.