Anvisningar  
Avgränsning:

Fältskärns berättelser

I den här avdelningen av bildbanken visas de illustrationer och anfanger som ingår i den första illustrerade upplagan av Fältskärns berättelser (Bonniers, 1883–1884). Illustratören är Carl Larsson.

Upplagan innehåller omkring 200 illustrationer, anfanger och vinjetter. Den trycktes 1883–1884 i då enastående 30 000 exemplar, och såldes i tre delar, inbundna i präglade förlagsband, men också i häften à 25 öre, för att nå en så bred publik som möjligt. Bonniers förlag annonserade flitigt i den svenska pressen 1883 och 1884. I Aftonbladet och Dagens Nyheter är annonserna, rubricerade »Nytt Nationalverk!», stort uppslagna. Trots ständigt nya upplagor var det först nu som arbetet kom att framträda »i ett yttre skick, värdigt ett sådant snilleverk». Den illustrerade upplagan anmäldes i pressen i berömmande ordalag beträffande både texten och illustrationerna, vanligen i samband med att nya häften utkom.

Bilderna är fritt tillgängliga enligt licensen CC BY 4.0.

Sortera anfangerna enligt: bokstav

  Ett nytt gratis digitalt läromedel belyser Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

  Läromedlet är skapat med tanke på gymnasiet och har tagits fram av Schildts & Söderströms (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

  Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi.

  Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

  Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.