Anvisningar  
Avgränsning:

En resa i Finland

I den här avdelningen av bildbanken visas de 36 stålstick och två titelvinjetter som ingår i bildverket En resa i Finland (1872–1874).

Illustrationerna utfördes av elva av de då mest framstående konstnärerna i Finland och återspeglar väl de samtida strömningarna inom bildkonsten. Bildverket befäste det realistiska landskaps- och genremåleriets ställning i Finland och innehöll både konservativa och framåtpekande inslag i form av idylliserande folklivsmåleri och berättande realism.

Bilderna är fritt tillgängliga enligt licensen CC BY 4.0.

Sortera enligt: artist

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.