Anvisningar  
Avgränsning:

Finland framställdt i teckningar

I bildverket Finland framställdt i teckningar (1845–1852) presenteras en uppsättning landskapsvyer som senare har fått en grundmurad ställning i Finlands konsthistoria.

I den här avdelningen av bildbanken visas de 120 litografierna i Finland framställdt i teckningar tillsammans med sina förlagor. Dessutom presenteras ytterligare 60 teckningar som med stor sannolikhet utfördes för Finland framställdt i teckningar, men som inte kom att ingå i verket.

Den här delen av bildbanken är resultatet av ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland, Statens konstmuseum och Museiverket.

Information om projektet

SÖKRESULTAT:  bilder
Sortera enligt: Artist | Motiv | Årtal | Teknik