Anvisningar  
Avgränsning:

Finland framställdt i teckningar

I bildverket Finland framställdt i teckningar (1845–1852) presenteras en uppsättning landskapsvyer som senare har fått en grundmurad ställning i Finlands konsthistoria.

I den här avdelningen av bildbanken visas de 120 litografierna i Finland framställdt i teckningar tillsammans med sina förlagor. Dessutom presenteras ytterligare 60 teckningar som med stor sannolikhet utfördes för Finland framställdt i teckningar, men som inte kom att ingå i verket.

Den här delen av bildbanken är resultatet av ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland, Statens konstmuseum och Museiverket.

Bilderna är fritt tillgängliga enligt licensen CC BY 4.0.

Information om projektet

SÖKRESULTAT:  bilder
Sortera enligt: artist | motiv | årtal | teknik

  Ett nytt gratis digitalt läromedel belyser Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

  Läromedlet är skapat med tanke på gymnasiet och har tagits fram av Schildts & Söderströms (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

  Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi.

  Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

  Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.