Anvisningar  

Personregister


Avgränsat till: Hela personregistret, Hela utgåvan, namn som börjar på bokstaven A

 

AvgränsningFiltrera
Sök även i personuppgifter.
Ta bort filter

Hela personregistret
Historiska personer
Mytologiska & bibliska personer
Fiktiva personer
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVXYZÅÄÖ
Hela utgåvan

Ljungblommor
Finland framställdt i teckningar
Noveller
Dagböcker
En resa i Finland
Brev
Naturens bok och Boken om vårt land
Föreläsningar i geografi och historia 1854–1865
Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller
Finland i 19de seklet
Fältskärns berättelser

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.