Anvisningar  

Personregister


Avgränsat till: Hela personregistret, Hela utgåvan, namn som börjar på bokstaven A

 

AvgränsningFiltrera
Sök även i personuppgifter.
Ta bort filter

Hela personregistret
Historiska personer
Mytologiska & bibliska personer
Fiktiva personer
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVXYZÅÄÖ
Hela utgåvan

Ljungblommor
Finland framställdt i teckningar
Noveller
Dagböcker
En resa i Finland
Brev
Naturens bok och Boken om vårt land
Föreläsningar i geografi och historia 1854–1865
Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller
Fältskärns berättelser

  Ett nytt gratis digitalt läromedel belyser Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

  Läromedlet är skapat med tanke på gymnasiet och har tagits fram av Schildts & Söderströms (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

  Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi.

  Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

  Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.