Anvisningar  
Faksimil i urval
Småskrifter
 

Småskrifter

 

ur Joukahainen

ÄGER FINSKA FOLKET EN HISTORIE? – uppläst vid Österbottniska afdelningarnas årsfest den 9 November 1843 (Joukahainen, andra häftet 1845, s. 189–217)
faksimil

STUDENTSÅNGER (Joukahainen, tredje häftet 1848, s. 90–94)
faksimil

FINLANDS ÖDE (Joukahainen, fjärde häftet 1860, s. 147–150)
faksimil

WASA GYMNASISTERS SÅNG (Joukahainen, femte häftet 1864, s. 5–7)
faksimil

 

övriga småskrifter

ALEKSANTERI II:sen MUISTO (1894, övers. Juhani Aho)
faksimil

DEN 15 MAJ 1856
faksimil

DET PROVIDENTIELA I VERLDSHISTORIEN
faksimil

VID KAPPSEGLINGSFESTEN I MARSTRAND d. 5 Juli 1862
faksimil

VID PROFESSOR J. L. RUNEBERGS GRAF, Sång af Finlands
Studenter den 12 Maj 1877
faksimil

VID SVENSKA FRUNTIMMERSSKOLANS INVIGNINGSFEST 29/9 1885
faksimil