Anvisningar  
Faksimil i urval
Småskrifter
 

Småskrifter

 

ur Joukahainen

ÄGER FINSKA FOLKET EN HISTORIE? – uppläst vid Österbottniska afdelningarnas årsfest den 9 November 1843 (Joukahainen, andra häftet 1845, s. 189–217)
faksimil

STUDENTSÅNGER (Joukahainen, tredje häftet 1848, s. 90–94)
faksimil

FINLANDS ÖDE (Joukahainen, fjärde häftet 1860, s. 147–150)
faksimil

WASA GYMNASISTERS SÅNG (Joukahainen, femte häftet 1864, s. 5–7)
faksimil

 

övriga småskrifter

ALEKSANTERI II:sen MUISTO (1894, övers. Juhani Aho)
faksimil

DEN 15 MAJ 1856
faksimil

DET PROVIDENTIELA I VERLDSHISTORIEN
faksimil

VID KAPPSEGLINGSFESTEN I MARSTRAND d. 5 Juli 1862
faksimil

VID PROFESSOR J. L. RUNEBERGS GRAF, Sång af Finlands
Studenter den 12 Maj 1877
faksimil

VID SVENSKA FRUNTIMMERSSKOLANS INVIGNINGSFEST 29/9 1885
faksimil

 

 

  Ett nytt gratis digitalt läromedel belyser Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

  Läromedlet är skapat med tanke på gymnasiet och har tagits fram av Schildts & Söderströms (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

  Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi.

  Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

  Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.