Anvisningar  
Faksimil i urval
Barnlitteratur
 

Barnlitteratur

På utgivningsprojektets webbplats finns mera information om Topelius Barnlitteratur.

 

ANNAS SOMMAR – ANNAN KESÄ (1895, 1 uppl.)
faksimil

BARNENS SOMMAR PÅ LANDET I (1878, 1 uppl.)
faksimil

BARNENS SOMMAR PÅ LANDET II (1879, 1 uppl.)
faksimil

EOS
Adalminas perla (Eos 1856/3)
faksimil

 

LÄSNING FÖR BARN I – Illustrerad af finska och svenska konstnärer
(Stockholm och Helsingfors 1901, 1 uppl.)
faksimil

LÄSNING FÖR BARN II – Illustrerad af finska och svenska konstnärer
(Stockholm och Helsingfors 1903, 1 uppl.)
faksimil

Obs. Eftersom Läsning för barn innehåller ickepaginerade bildsidor och innehållsförteckningar är programmets sidnumrering något missvisande i förhållande till originalets paginering.

 

LUKEMISIA LAPSILLE I–IV – Suomalaisten ja ruotsalaisten taiteilijain kuvittama
(Porvoo 1904–1906, 1 uppl., övers. Viljo Tarkiainen & Valter Juva)
faksimil

LUKEMISIA LAPSILLE V–VIII – Suomalaisten ja ruotsalaisten taiteilijain kuvittama
(Porvoo 1906–1907, 1 uppl., övers. Viljo Tarkiainen & Valter Juva)
faksimil

Obs. Eftersom Lukemisia lapsille innehåller ickepaginerade bildsidor och innehållsförteckningar är programmets sidnumrering något missvisande i förhållande till originalets paginering.