Anvisningar  
Om utgåvan
Organisation och kontaktuppgifter
 

Organisation och kontaktuppgifter

Redaktionen

Redaktionen för Zacharias Topelius Skrifter utför det konkreta arbetet med utgåvan.

Redaktionschef
Patricia Berg, tfn (09) 618 77 534, 041 548 82 22

Huvudredaktörer
Pia Forssell, tfn (09) 618 77 212
Carola Herberts, tfn (09) 618 775 12

Äldre redaktör
Märtha Norrback, tfn (09) 618 771 75

Redaktörer
Pia Asp, tfn (09) 618 771 18
Mats Dahlberg
Jens Grandell (tjänstledig), tfn (09) 618 775 56
Eliel Kilpelä, tfn (09) 618 772 71
Ina Krokfors (tjänstledig), tfn (09) 618 775 10
Hanna Kurtén, tfn (09) 618 775 36
Sebastian Köhler, tfn (09) 618 772 32
Karin Lund
Magnus Nylund, tfn (09) 618 775 30
Katarina Pihlflyckt, tfn (09) 618 775 10
Jörgen Scholz, tfn (09) 618 771 06

Digital koordinator
Anna Movall, tfn (09) 618 772 08

Grafiker
Antti Pokela, tfn (09) 618 77 567

Redaktionsrådet (2015–)

Redaktionsrådet för Zacharias Topelius Skrifter leder den vetenskapliga planeringen för utgåvan och drar upp riktlinjerna för den redaktionella verksamheten.

Professor Henrik Meinander, Helsingfors universitet (ordförande)
Docent Barbro Ståhle Sjönell, (Stockholms universitet), Svenska Vitterhetssamfundet
Universitetslektor Kerstin Thelander, Uppsala universitet
Docent Lars-Folke Landgrén, Helsingfors universitet
Professor Päivi Lappalainen, Turun yliopisto
Professor Anna-Maria Åström, Åbo Akademi
Huvudredaktören, fil. dr Pia Forssell, Svenska litteratursällskapet i Finland

Tidigare redaktionsråd

e-post till redaktionen: fornamn.efternamn(at)sls.fi

Postadress

PB 158, 00171 Helsingfors

Besöksadress

Snellmansgatan 13 A
Helsingfors

  Ett nytt gratis digitalt läromedel belyser Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

  Läromedlet är skapat med tanke på gymnasiet och har tagits fram av Schildts & Söderströms (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

  Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi.

  Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

  Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.