Anvisningar  
Om utgåvan
Organisation och kontaktuppgifter
 

Organisation och kontaktuppgifter

Redaktionen

Redaktionen för Zacharias Topelius Skrifter utför det konkreta arbetet med utgåvan.

Redaktionschef
Patricia Berg (tjänstledig), tfn (09) 618 77 534, 041 548 82 22
Jens Grandell (tf.), tfn (09) 618 775 56

Huvudredaktör
Carola Herberts, tfn (09) 618 775 12

Redaktörer
Pia Asp, tfn (09) 618 771 18
Mats Dahlberg, tfn (09) 618 777
Maren Jonasson, tfn (09) 618 777
Eliel Kilpelä, tfn (09) 618 772 71
Ina Krokfors, tfn (09) 618 775 10
Hanna Kurtén, tfn (09) 618 775 36
Sebastian Köhler, tfn (09) 618 772 32
Karin Lund, tfn (09) 618 777
Magnus Nylund (tjänstledig), tfn (09) 618 775 30
Maria Sandin, tfn (09) 618 777
Jörgen Scholz, tfn (09) 618 771 06
Frida Wickholm
, tfn (09) 618 775 19

Digital koordinator
Anna Movall, tfn (09) 618 772 08

Grafiker
Antti Pokela, tfn (09) 618 77 567

Redaktionsrådet (2019–)

Redaktionsrådet för Zacharias Topelius Skrifter leder den vetenskapliga planeringen för utgåvan och drar upp riktlinjerna för den redaktionella verksamheten.

Professor Henrik Meinander, Helsingfors universitet (ordförande)
Docent Lars-Folke Landgrén, Helsingfors universitet
Professor Päivi Lappalainen, Turun yliopisto
Docent Per Stam, Stockholms universitet
Universitetslektor Kerstin Thelander, Uppsala universitet
Professor Anna-Maria Åström, Åbo Akademi
Huvudredaktören, fil. mag. Carola Herberts, Svenska litteratursällskapet i Finland

Tidigare redaktionsråd

e-post till redaktionen: fornamn.efternamn(at)sls.fi

Postadress

PB 158, 00171 Helsingfors

Besöksadress

Snellmansgatan 13 A
Helsingfors

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.