Anvisningar  
Faksimil i urval
Faksimil i urval
 

Läs Topelius i faksimil

Här finns ett urval kända och mindre kända verk av Topelius. Manuskripten finns i Svenska litteratursällskapets Historiska och litteraturhistoriska arkiv. Texturvalet är indelat i kategorierna poesi, dramatik, barnlitteratur, historia och geografi, småskrifter och manuskript. Texturvalet på denna sida utökas kontinuerligt. Faksimil till utgivna verk presenteras också i den digitala utgåvan.

  Ett nytt gratis digitalt läromedel belyser Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

  Läromedlet är skapat med tanke på gymnasiet och har tagits fram av Schildts & Söderströms (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

  Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi.

  Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

  Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.