Anvisningar  
Faksimil i urval
Faksimil i urval
 

Läs Topelius i faksimil

Här finns ett urval kända och mindre kända verk av Topelius. Manuskripten finns i Svenska litteratursällskapets Historiska och litteraturhistoriska arkiv. Texturvalet är indelat i kategorierna poesi, dramatik, barnlitteratur, historia och geografi, småskrifter och manuskript. Texturvalet på denna sida utökas kontinuerligt. Faksimil till utgivna verk presenteras också i den digitala utgåvan.

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.