Anvisningar  
Om Topelius
Forskning
 

Forskning

Zacharias Topelius har varit föremål för en omfattande litteratur- och personhistorisk forskning sedan den första biografin utkom 1905. Det tidiga 1900-talets biografier lyfte i huvudsak fram stormannen Topelius, medan den nyare forskningen har närmat sig författaren och samhällspåverkaren utgående från olika teman i hans författarskap och olika aspekter av hans livsåskådning.

 


Emil Wikströms staty över Zacharias Topelius avtäcktes i Vasa den 22 maj 1915 efter en utdragen strid om statyns placeringsort. (Museiverket)

  Ett nytt gratis digitalt läromedel belyser Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

  Läromedlet är skapat med tanke på gymnasiet och har tagits fram av Schildts & Söderströms (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

  Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi.

  Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

  Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.