Anvisningar  
Om Topelius
Forskning
 

Forskning

Zacharias Topelius har varit föremål för en omfattande litteratur- och personhistorisk forskning sedan den första biografin utkom 1905. Det tidiga 1900-talets biografier lyfte i huvudsak fram stormannen Topelius, medan den nyare forskningen har närmat sig författaren och samhällspåverkaren utgående från olika teman i hans författarskap och olika aspekter av hans livsåskådning.

 


Emil Wikströms staty över Zacharias Topelius avtäcktes i Vasa den 22 maj 1915 efter en utdragen strid om statyns placeringsort. (Museiverket)