Anvisningar  
Om Topelius
Skrifter
 

Bibliografi över Topelius böcker för barn

Bibliografin är gjord på basis av Birgit Lunelund-Grönroos Zachris Topelius' tryckta skrifter (1954) och Markus Brummer-Korvenkontios Lapsuuden kirjat Suomessa 1799–1899 (2000) samt webbpublikationen Björken och stjärnan.

Sagor. Första samlingen, Helsingfors: Gröndahl 1847. 100 s. Åtta kolorerade planscher.

Sagor. Andra samlingen, Helsingfors: Gröndahl 1848. 122 s. Fyra kolorerade planscher.

Sagor. Tredje samlingen, Helsingfors: Wasenius 1849. 132 s. Tre kolorerade planscher.

Sagor. Fjerde samlingen, Helsingfors: Wasenius 1852. 124 s. Fyra kolorerade planscher.

Barnträdgården. Små berättelser och dikter för den första ungdomsåldern, Helsingfors: Wasenius 1853. 63 s. Sex kolorerade planscher. Fria bearbetningar från tyskan efter Bröderna Grimms sagor.

Sagor. Första samlingen, [2 uppl., rev.], Helsingfors: Wasenius 1860. 131 s. Ill. av Alexandra Frosterus.

Barndomsbilder af Oskar Pletsch, Helsingfors: Wasenius och Stockholm: Bonniers 1862. 36 bilder. Översatta och bearbetade av Z. Topelius.

 • 2 uppl. Helsingfors: Holm och Stockholm: Gleerup 1880

 

Läsning för barn. Första boken: Lekar, Stockholm: Bonniers 1865. 232 s. Fyra ill. av August Malmström.

 • 2 uppl. 1872
 • 3 uppl. 1877
 • 4 uppl. 1883
 • 5 uppl. 1899

 

Läsning för barn. Andra boken: Visor och sagor, Stockholm: Bonniers 1866. 208 s., musikbilagor 8 s.

 • 2 uppl. 1872
 • 3 uppl. 1877
 • 4 uppl. 1883
 • 5 uppl. 1893

 

Läsning för barn. Tredje boken: Visor och sagor, Stockholm: Bonniers 1867. 164 s., musikbilagor 9 s. Ill. av August Malmström.

 • 2 uppl. 1872
 • 3 uppl. 1878
 • 4 uppl. 1883
 • 5 uppl. 1896

 

Smått folk, 11 teckningar av Oskar Pletsch, Helsingfors: Sederholms 1868. 11 s. 4:o. [Enligt Lunelund-Grönroos översatta av Topelius, inte enligt webbpublikationen Björken och stjärnan.]

 • 2 uppl. Helsingfors: Edlunds 1894. 14 s.

 

Björken och stjärnan. Saga, Småskrifter för folket 11, Stockholm: Nordstedts 1870. 13 s.

 • 2 uppl. 1873
 • 3 uppl. 1875
 • 4 uppl. 1883

 

Majföreningen till småfåglars skydd, [»Vi underskrifne lofva med hand och hjerta att alltid ihågkomma och uppfylla följande löften ...»], Borgå: Söderströms 1870. 4 s.

 • 2 uppl. 1870
 • 3 uppl. 1871
 • 4 uppl. 1872
 • 5 uppl. 1876
 • 6 uppl. 1877
 • 7 uppl. 1884

 

Läsning för barn. Fjerde boken, Helsingfors: Edlunds 1871. 280 s. Fem ill. av Albert Edelfelt.

Läsning för barn. Fjerde boken, Stockholm: Bonniers 1871. 248 s. Fyra ill. av August Malmström.

 • 2 uppl. 1878
 • 3 uppl. 1883
 • 4 uppl. 1899

 

Tio barn-visor af Z. Topelius, [komponerade av August Laurent], Helsingfors: Tilgmann 1871. 9 s.

Tre gånger sju visor ur »Läsning för barn» af Zacharias Topelius, [tonsatta av Richard Norén], Stockholm: eget förlag 1875. 32 s.

Barnens sommar på landet I–II, Helsingfor: Edlunds 1878–79. 68 s. Ill. av Alexandra Såltin, verser av Z. Topelius.

En barndomsdag. Sex bilder ur verkligheten, Helsingfors: K.E. Holm 1879. 6 foliosidor. Ljustryck av M. Scherer och H. Engler, texter av Topelius.

Trenne sagor. Hafskonungens gåfva, Pikku Matti, Björken och Stjernan af Zacharias Topelius, Stockholm: Bonniers 1879. 44 s.

Läsning för barn. Femte boken: Sagor, visor och lekar, Helsingfors: Edlunds 1880. 244 s. Ill. av August Malmström och Albert Edelfelt.

 • 2 uppl. 1888 (Stockholm: Bonniers)

 

Läsning för barn. Sjätte boken: Visor och sagor, Stockholm: Bonniers 1884. 216 s. Ill. av August Malmström

Sex trestämmiga visor för skolungdom af Ernst Schneevoigt, [text av Topelius], Tammerfors 1885 (Helsingfors: Weilin & Göös). 8 s.

Lilla sagoboken, urval ur Läsning för barn, Borgå: Söderströms 1888. 96 s.

Linnea. En samling sagor, berättelser och poemer af Onkel Adam, Z. Topelius [...] m.fl. hemtade ur tidningen Linnea, utg. Erik Wallin, Stockholm: Lamm 1888. 214 s. Ill. av Jenny Nyström.

Läsning för barn. Urval för skolan af Sofi Almquist, Band 1, Stockholm: Bonniers 1890. 216 s.

 • 2 uppl. 1891
 • 3 uppl. 1896
 • ...
 • 15 uppl. 1928

 

Läsning för barn. Sjunde boken: Visor, sagor och lekar, Stockholm: Bonniers 1891. 216 s. Ill. av August Malmström och Georg Stoopendaal.

Läsning för barn. Urval för skolan af Sofi Almquist, Band 2, Stockholm: Bonniers 1891. 283 s.

Evangelium för barnen. Korta förklaringar öfver årets evangelietexter, Helsingfors: Edlunds 1893. 356 s.

 • 2 uppl. 1899

 

Annas sommar, Borgå: Söderströms 1895. 8 foliosidor. Akvareller av Hanna Frostérus-Segerstråhle, verser av Topelius.

Läsning för barn. Åttonde boken: Visor, sagor och lekar, Stockholm: Bonniers 1896. 184 s. Ill. av Acke Andersson, Olle Hjortzberg, Nils Larsson och August Malmström.

Diverse bidrag

Rafaël Hertzberg, Finska toner, en samling öfversättningar och bearbetningar efter finskan, Helsingfors: Holm/Stockholm: Bonniers 1873. Inledningsord av Z. Topelius

Anders Lindblom, Sånglära för folk- och småskolor efter ny åskådningsmetod. Första delen, Stockholm: Riis 1882. 36 s. Bidrag av Z. Topelius

Sofie Lithenius, Barnens bön för Finland, Nyårsklockan: 2 sånger för piano, Helsingfors: Wasenius 1899. Text av Z. Topelius och R. Hetzberg.

Läsebok för folkskolan, [8 uppl., rev.], Stockholm: Nordstedts 1878. 629 s. Texter av J.L. Runeberg, Z. Topelius, Fredrika Bremer m.fl.

Hemskolan. Barnens första bok, utg. G.M. Celander, Stockholm: Aktieb. Hiertas bokförlag 1878. 112 s.

 

 

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.