Anvisningar  
Om Topelius
Skrifter
 

Bibliografi över Topelius dramatik

Bibliografin är uppgjord på basis av:

  • Birgit Lunelund-Grönroos: Zacharias Topelius' tryckta skrifter. Bibliografisk förteckning, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 342, Helsingfors 1954.
  • Valfrid Vasenius, Zacharias Topelius. Hans lif och skaldegärning III–V, Helsingfors: Schildts 1918–1927.
    Kungliga biblioteket, Stockholm (websok.libris.kb.se)

 

Efter femtio år. Skådespel i tre akter med prolog, Helsingfors: Wasenius 1851. 123 s. (Första gången uppfört i Helsingfors den 14 mars 1851.)

Efter femtio år. Skådespel i tre akter med prolog, Stockholm: Bonniers 1851. 123 s. (Uppfört vid Kongl. Djurgårds-Theatern.)

Fragmenter ur Operan Kung Carls jagt, [musik av Fredrik Pacius], Helsingfors: Gröndahl 1851. 8 s.

Text till sångpartierna i Kung Carls jagt. Opera i tre akter af Fredrik Pacius. Text af Z. Topelius, Helsingfors 1852. 48 s. (Uppförd vid Helsingfors Teater i mars 1852.)

  • 2 uppl. under titeln Sångpartierna i Kung Carls jagt, Helsingfors 1852

 

»Titians första kärlek», Helsingfors Tidningar 21.5–4.6.1853 (Uppförd första gången 19 maj 1853 vid fjärde artistiska soarén i Helsingfors.)

Regina von Emmeritz. Skådespel i fem akter, [musik av J.A. Söderman J:r], Helsingfors: författarens förlag 1854. 120 s. (Första gången uppfört i Helsingfors den 13 april 1853.)

Sångpartierna i Kung Carls jagt. Romantisk opera i tre akter, uppförd å Kongl. Theatern i Stockholm den 1 December 1856, Operarepertoire nr 13, Stockholm 1856. 48 s.

Ett skärgårdsäfventyr. Lustspel i två akter med sång. (Första gången uppfört av amatörer i Helsingfors den 18 maj 1858, till förmån för studenthusbyggnaden.)

»Ur 'Ett skärgårdsäfventyr'», Veteranen. Poetisk kalender utgiven till förmån för 1808 års medellösa krigare, Helsingfors 1858, s. 26–27

  • [1. Två flickor sopa sig fästmän om midsommarnatten. 2. Stinas kupletter på stranden af Sandhamn]

 

Veteranens jul, vinterstycke 1859. (Första gången uppfört i Helsingfors den 4 februari 1859.)

Sångpartierna i Sagospelet Prinsessan af Cypern, [musik av Fredrik Pacius ], Helsingfors: Widerholms 1860. 15 s. (Första gången uppfört av amatörer den 27 november 1860, vid invigningen av Nya Teatern i Helsingfors.)

Dramatiska dikter. Första samlingen, Stockholm: Bonniers 1861. 211 s. (Makulerades och indrogs då Dramatiska dikter utgavs på nytt 1881.)

  • [Titians första kärlek, Ett Skärgårdsäfventyr, Veteranens jul, Prinsessan af Cypern]

 

Musikstycken ur Operan Kung Carls jagt af F. Pacius & Z. Topelius. Utförda vid Konserten den 3 Maj 1865, Helsingfors 1865. 15 s. (»O du nattens höga ...»)

Den 29 April 1866. Text till vid en konsert utförda partier ur »Kung Carls jagt» och »Prinsessan af Cypern», Helsingfors 1866

»Hangös Öga, äfventyr i tre berättelser», Svenska familj-journalen 1867, s. 305–308, 340, 345, 363–368, Halmstad: C.E. Gernandts förlag 1867

Brita Skrifvars. Skådespel i två akter. (Första gången uppfört i Helsingfors den 16 oktober 1867.)

Sångpartierna i Kung Carls jagt. Romantisk opera i tre akter af Fredrik Pacius, Helsingfors 1875. 52 s. (4 uppl. med kompositörens ändringar och tillägg)

Dramatiska dikter, del 1, Helsingfors: Edlunds 1881. 303 s.

  • [Efter femtio år, Regina von Emmeritz, Prinsessan af Cypern]

 

Regina von Emmeritz , Svenska teatern nr 217, Stockholm: Bonniers 1881. 107 s.

Princessan af Cypern. Sagospel i 4 akter efter motiver ur Kalevala, [musik av Fredrik Pacius}, Stockholm 1881

Efter femtio år. Skådespel i tre akter med prolog, Svenska teatern nr 31, Stockholm: Bonniers 1881. 99 s.

Sångpartierna i tredje akten af Kung Carls jagt. Romantisk opera i tre akter af Fredrik Pacius, Helsingfors: 1895. 19 s.

 

 

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.