Anvisningar  
Om Topelius
Skrifter
 

Bibliografi över Topelius romaner

Hertiginnan af Finland

»Hertiginnan af Finland», Helsingfors Tidningar (följetong) januari–juni 1850

Hertiginnan af Finland. Romantiserad berättelse, jemte en historisk skildring af Finska Kriget åren 1741–1743, Helsingfors: Wasenius 1850

»Hertiginnan af Finland», Vinterqvällar. Andra cykeln: Noveller, skildringar, sägner, första delen, Helsingfors: Edlunds 1881

Fältskärns berättelser

Följetong

»Fältskärns Första Berättelse. Konungens ring», Helsingfors Tidningar, oktober–december 1851

»Fältskärns Andra Berättelse. Svärdet och plogen», Helsingfors Tidningar januari–mars 1852

»Fältskärns Tredje Berättelse. Eld och vatten», Helsingfors Tidningar maj–november 1852

»Fältskärns Fjerde Berättelse. Rebell mot sin lycka», Helsingfors Tidningar mars–juni 1853

»Fältskärns Femte Berättelse. Hexan», Helsingfors Tidningar oktober–december 1853

»Fältskärns Sjätte Berättelse. Majniemi slott», Helsingfors Tidningar mars–april 1854, (avbryts p.g.a. censuren under Krimkriget), avsl. juni 1855

»Fältskärns Sjunde Berättelse. De blå», Helsingfors Tidningar oktober–december 1855

[»Fältskärns Åttonde Berättelse. Flyktingen». Skriven 1856, tillåts ej publiceras p.g.a. censuren. Utkommer i bokform 1858.]

»Fältskärns Nionde Berättelse. Skuggan af ett namn», Helsingfors Tidningar februari–juni 1858

»Fältskärns Tionde Berättelse. Ödemarkernas vår», Helsingfors Tidningar oktober–december 1859

»Fältskärns Elfte Berättelse. Borgarekungen», Helsingfors Tidningar februari–juni 1861 (första delen) och oktober–december 1861 (andra delen)

»Fältskärns Tolfte Berättelse. Prinsessan af Wasa», Helsingfors Tidningar januari–juni 1864

»Fältskärns Trettonde Berättelse. Fritänkaren», Helsingfors Tidningar oktober–december 1865

»Fältskärns Fjortonde Berättelse. Afton och morgon» [i boken med rubriken »Aftonstormar»], Helsingfors Tidningar januari–maj 1866

[»Fältskärns Femtonde Berättelse. Morgonljusning». Publicerades först i bokform 1867]

Bokband

Fältskärns berättelser. Första cykeln, Helsingfors: Öhmans bokhandel 1853 [Konungens ring, Svärdet och plogen, Eld och vatten]

 • 2 uppl. Stockholm: Bonniers 1857
 • 3 uppl. Stockholm: Bonniers 1859
 • 4 uppl. Stockholm: Bonniers 1866
 • 5 uppl. Stockholm: Bonniers 1868
 • 6 uppl. Stockholm: Bonniers 1872
 • 7 uppl. Stockholm: Bonniers 1877

 

Fältskärns berättelser. Andra cykeln, Stockholm: Bonniers 1856 [Rebell mot sin lycka, Hexan, Majniemi slott]

 • 2 uppl. 1862
 • 3 uppl. 1865
 • 4 uppl. 1868
 • 5 uppl. 1874
 • 6 uppl. 1883

 

Fältskärns berättelser. Tredje cykeln, Stockholm: Bonniers 1858 [De blå, Flyktingen, Skuggan af ett namn]

 • 2 uppl. 1860
 • 3 uppl. 1866
 • 4 uppl. 1869
 • 5 uppl. 1874
 • 6 uppl. 1884

 

Fältskärns berättelser. Fjärde cykeln, Stockholm: Bonniers 1864 [Ödemarkernas vår, Borgarekungen, Prinsessan af Wasa]

 • 2 uppl. 1873
 • 3 uppl. 1878

 

Fältskärns berättelser. Femte cykeln, Stockholm: Bonniers 1867 [Fritänkaren, Aftonstormar, Morgonljusning]

 • 2 uppl. 1873
 • 3 uppl. 1878

 

Fältskärns berättelser [Hela verket, 3 vol., rev. av förf., ill. av Carl Larsson], Stockholm: Bonniers 1883–1884 [8 uppl. av cykel 1, 7 uppl. av cyklarna 1–3, 4 uppl. av 4–5]

Planeternas skyddslingar

»Planeternas skyddslingar», Nya Dagligt Allehanda (följetong), Stockholm 1886

Planeternas skyddslingar, del 1–3, Helsingfors: Weilin & Göös 1886–1888

Planeternas skyddslingar. En tids- och karaktersstudie från Drottning Kristinas dagar, del 1–3, Stockholm: Bonniers 1889

 

 

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.