Anvisningar  
Om Topelius
Skrifter
 

Skrifter


Innehållsförteckningen till Boken om vårt land ger en översikt av hela Finland: landet, folket och historien.
Zacharias Topelius inledde sitt författarskap redan som barn. På Kuddnäs underhöll han vänner och släktingar med historier och i Helsingfors skaldade han för de österbottniska studenterna. Topelius behärskade småningom de flesta litterära genrer och var banbrytande i Finland inom journalistiken, dramatiken, barnlitteraturen och den historiska romanen. Han var landets mest produktiva publicist och författare under 1800-talet. Topelius har även lämnat efter sig skrifter av mer privat natur, så som brev, dagböcker och en mängd olika krönikor.

  Ett nytt gratis digitalt läromedel belyser Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

  Läromedlet är skapat med tanke på gymnasiet och har tagits fram av Schildts & Söderströms (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

  Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi.

  Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

  Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.