Anvisningar  
Om Topelius
Skrifter
 

Skrifter


Manuskriptet till artikelserien »Anteckningar från det Helsingfors som gått», som publicerades i tidningen Finland 1885.
Zacharias Topelius inledde sitt författarskap redan som barn. På Kuddnäs underhöll han vänner och släktingar med historier och i Helsingfors skaldade han för de österbottniska studenterna. Topelius behärskade småningom de flesta litterära genrer och var banbrytande i Finland inom journalistiken, dramatiken, barnlitteraturen och den historiska romanen. Han var landets mest produktiva publicist och författare under 1800-talet. Topelius har även lämnat efter sig skrifter av mer privat natur, så som brev, dagböcker och en mängd olika krönikor.

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.