Anvisningar  
Om Topelius
 

Länkar

Zacharias Topelius och hans skrifter

BIS Records (musiken till Topelius Prinsessan af Cypern)

Finlands Nationalbibliotek, databasen Doria

Historiska humanister, Helsingfors universitet (på finska)

Helsingfors universitets lärar- och tjänstemannamatrikel 1640–1917 (på finska)

Helsingfors universitets studentmatrikel 1640–1852 (på finska)

Librivox (»Walters äfventyr» som ljudbok)

Nykarleby stadsbibliotek (presentation av Zacharias Topelius)

Nykarlebyvyer

Projekt Runeberg

Svenska litteratursällskapets i Finland fotogalleri (Topelius på Björkudden)

Topeliussällskapet r.f.

Wikipedia (på svenska, finska, engelska och tyska)

Åbo Akademis bibliotek, digitaliserade texter (småtryck, barnlitteratur)

Digitala utgåvor

The Carlyle Letters Online

The Digital Locke Project

Édition des manuscrits de Madame Bovary de Flaubert

Edward Munchs tekster

Henrik Ibsens skrifter

Henrik Pontoppidan

Holberg-projektet

Manuscrits de Stendhal

Mark Twain Project

The Newton Project

Nietzsche Source

Schopenhauer Source

Søren Kirkegaards Skrifter

The Walt Whitman Archive

Vincent van Gogh – The Letters

Wittgenstein Source

Woolf Online

Editionsfilologisk utgivning

Anders Chydenius samlade skrifter

Arkiv for Dansk Litteratur

EDITH – Suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot

J.V. Snellmans Samlade arbeten (på finska)

Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk

Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer

Tekstuaalitieteiden sanasto (på finska)

Övrigt

Doria – digital samling från finländska högskolor

Finlands Barnboksinstitut

Finska Litteratursällskapet

Finska Vetenskaps-Societeten

Finskt Historiskt Tidningsbibliotek

Kuivasmäki, Riitta, Kukkonen, Marja & Rajalin, Marita (red.), Björken och stjärnan. Barn- och ungdomslitteraturen i Finland 1543-1899, Skrifter utgivna av Finlands Barnboksinstitut, Tammerfors 2001

Nationalbiblioteket

Språkbanken

Svenska litteratursällskapet i Finland