Anvisningar  
Om Topelius
Forskningsbibliografi
 

Forskningsbibliografi i urval

Apo, Satu & Norrback, Märtha (red.), Topelius elää – Topelius lever, Topeliussällskapets skrifter 1, Jyväskylä: Atena 2005

Biskop, Gunnel, Zachris Topelius i dansens virvlar. En studie i den unge Topelius upplevelser i dansnöjena på 1830-talet, Vasa/Helsingfors: Finlands svenska folkmusikinstitut 1998

Forsgård, Nils Erik, I det femte inseglets tecken. En studie i den åldrande Zacharias Topelius livs- och historiefilosofi, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (SSLS) 616, Helsingfors 1998

Granér, Martin, Zachris Topelius' kärlekslyrik, SSLS 307, Helsingfors 1946

Klinge, Matti, Idylli ja uhka. Topeliuksen aatteita ja politiikkaa, Porvoo: WSOY 1998; sv. övers.: Idyll och hot. Zacharias Topelius – hans politik och idéer, Helsingfors: Söderström och Stockholm: Atlantis 2000

Koponen, Jari, Topelius ja tulevaisuus, Helsinki: Yliopistopaino 1998

Lagerlöf, Selma, Zachris Topelius. Utveckling och mognad, Helsingfors: Schildts 1920

Laurent, Kaarina, Topelius saturunoilijana, Porvoo: WSOY 1947

Lehtonen, Maija, »'Tidens rätta väsende är evig ungdom'. Om tiden i Topelius berättelser», Humanismen som salt och styrka. Bilder och betraktelser tillägnade Harry Järv, Stockholm: Atlantis 1987, s. 365–375

Lehtonen, Maija, »Intertextualitet i Topelius' berättelser», Historiska och litteraturhistoriska studier 65, SSLS 560, Helsingfors 1990, s. 49–79

Lehtonen, Maija, »Den topelianska världsbildens mörka sida. Topelius och skräckromantiken», Historiska och litteraturhistoriska studier 70, SSLS 590, Helsingfors 1995, s. 7–27

Lehtonen, Maija, »Brasaftnar i vindskammaren. Fältskärns gestalt och ramberättelsen i Fältskärns berättelser», Historiska och litteraturhistoriska studier 72, SSLS 608, Helsingfors 1997, s. 87–114

Lehtonen, Maija, »Tant Mirabeau», Historiska och litteraturhistoriska studier 73, SSLS 614, Helsingfors 1998, s. 157–183

Lehtonen, Maija, Aaveita ja enkeleitä, lapsia ja sankareita. Näkökulmia Topeliukseen, Tampere: Suomen nuorisokirjallisuuden instituutti 2002

Lehtonen, Maija, »Cirkusprinsessans förvandlingar. Topelius novell 'Lindanserskan'», Historiska och litteraturhistoriska studier 78, SSLS 650, Helsingfors 2003, s. 41–71

Lehtonen, Maija, »Du är en elfva. Brevväxlingen mellan Zacharias Topelius och Ingeborg Wallenius-Malmström», Historiska och litteraturhistoriska studier 81, SSLS 690, Helsingfors 2006, s. 75–124

Lehtonen, Maija & Rajalin, Marita (red.), Barnboken i Finland förr och nu, Stockholm: Rabén & Sjögren 1984

Lunelund-Grönroos, Birgit, Zachris Topelius' tryckta skrifter. Bibliografisk förteckning, SSLS 342, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet och Söderströms 1954

Noro, Mauri, Kaitselmusaate Topeliuksen historianfilosofiassa, Porvoo/Helsinki: WSOY 1968

Nyberg, Paul, Från Kuddnäs till Björkudden. En bildkrönika om Zachris Topelius med text ur hans skrifter och brev, Helsingfors: Söderströms 1938

Nyberg, Paul, Zachris Topelius. En biografisk skildring, Helsingfors: Söderströms 1949

Rancken, Gunnar E., Zachris Topeliuksen kuvakielestä ja faabeleistä (sanamies runokuvien viidakossa ja faabelien tarhassa), Acta Universitatis Tamperensis, Ser. A vol. 5, Tampere 1968

Rantanen, Päivi, Suolatut säkeet. Suomi ja suomalaisten diskursiivinen muotoutuminen 1600-luvulta Topeliukseen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 690, Helsinki 1997

Schalin, Zachris, Kuddnäs. Skalden Z. Topelius' forna hemgårds historia, SSLS 251, Helsingfors 1935

Svensson, Sonja, »'En barntidning utan ZT är som en kyrka utan prest!' Zacharias Topelius och nordiska barntidningar», Taru ja totuus – Saga och sanning, Topeliussällskapets skrifter 3, red. Elina Pöykkö och Märtha Norrback, Helsingfors 2008, s. 126–165

Svensson, Sonja, »1800-talets 'farbror Sven'. Zacharias Topelius för Sveriges barn», I litteraturens underland. Festskrift till Boel Westin, red. Maria Andersson, Elina Druker & Kristin Hallberg, Göteborg: Makadam 2011, s. 185–199

Tigerstedt, E. N., »Topelius-studier», Historiska och litteraturhistoriska studier 18–19, SSLS 294, Helsingfors 1943, s. 1–107

Tiitta, Allan, Harmaakiven maa. Zacharias Topelius ja Suomen maantiede, Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 147, Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten 1994

Topelius, Zachris, Leopoldinerbrev. Correspondence från Helsingfors, utg. Clas Zilliacus, Helsingfors: Schildts 2003

Topelius, Zacharias, Finlands krönika 1860–1878, utg. Rainer Knapas, SSLS 660, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland och Stockholm: Atlantis 2004

Törnudd, Arne, Flickan från Kahra i Topelius liv och diktning, Åbo: Bro 1948

Vasenius, Valfrid, Zacharias Topelius. Hans lif och skaldegärning I–VI, Helsingfors: Schildts 1912–1930

Vest, Eliel, Zachris Topelius. En biografisk studie, Helsingfors: Söderströms 1905

Zilliacus, Clas & Knif, Henrik, Opinionens tryck. En studie över pressens bildningsskede i Finland, SSLS 526, Helsingfors 1985

 

 

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.