Anvisningar  
Om Topelius
 

Bildverk

Finland framställdt i teckningar

Planschverket Finland framställdt i teckningar utkom i häften 1845–1852 och illustrerades med 120 litografier, framställda och tryckta hos Adler & Dietz i Dresden efter teckningar och förlagor av finska konstnärer. Teckningsläraren och målaren Johan Knutson, verksam i Borgå, bidrog med 48 vyer, universitetets ritmästare Pehr Adolf Kruskopf med 31 och konstnären Magnus von Wright med 17 teckningar. Alla tecknade förlagor gjordes efter naturen enligt Topelius program för bildverket, som var avsett att bli en översikt av Finlands historia, minnesvärda platser, städer och natursköna trakter.


Litografierna i Finland framställdt i teckningar gav en samlad bild av landets natur och historiska sevärdheter. Lappo slagfält, berömt från 1808–1809 års krig.

 

En resa i Finland

Bildverket En resa i Finland utkom i häften 1872–1874 och innehåller 38 reproduktioner i stålstick av elva samtida finska konstnärers verk. Stålsticken gjordes i Leipzig, på August Wegers Graphische Kunstanstalt och trycktes på Tilgmanns tryckeri i Helsingfors. Mest anlitade var landets ledande landskapsmålare Berndt Lindholm (tio illustrationer), Hjalmar Munsterhjelm (åtta) och Bernhard Reinhold (sex). Den äldre konstnärsgenerationen företräddes av R.W. Ekman, Johan Knutson och Adolf von Becker, den yngre av Albert Edelfelt och Oscar Kleineh. Illustrationerna förmedlade både ett traditionellt folklivsmåleri och en berättande realism i landskapsvyerna och genremåleriet i 1870-talets Finland.

 
Juustila sluss och ångbåten i Saima kanal stod som symboler för det moderna Finland. Ur En resa i Finland, efter målning av B. Reinhold, 1873.

 

 

  Ett nytt gratis digitalt läromedel belyser Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

  Läromedlet är skapat med tanke på gymnasiet och har tagits fram av Schildts & Söderströms (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

  Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi.

  Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

  Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.